Nakúpte na splátky bez navýšenia

Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver: 

Pri výške čerpania z revolvingového úveru 599,00 €, výške splátky 59,90 €, dobe trvania splátkového programu 10 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 0,00 %, RPMN 0,00 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 599,00 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 13. 6. 2021, úhrada prvej splátky je 20. 7. 2021 a splatnosti poslednej splátky je 20. 4. 2022. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy. Ponukou nevzniká nárok na poskytnutie splátkového programu.

 

Pri úverovom rámci 1300 €, je ročná úroková sadzba 26,28%, RPMN 32,81%, celková suma splatná spotrebiteľom 1502,91 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 138,29 €, 135,92 €, 133,55 €, 131,17 €, 128,80 €, 126,43 €, 124,06 €, 121,68 €, 119,31 €, 116,94 €, 114,57 €, 112,19 €.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššie úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka  nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.