Odstúpenie od zmluvy

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade sozákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Electro expert, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda 929 01 (ďalej len ako „predávajúci“).

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisovoprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny:

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.samsunggaleria.net, v Sekcii Všeobecných obchodných podmienok

  ___  _        ____  _____
/ _ \ | |__ __ _ | _ \ |__ /
| (_) | | '_ \ / _` | | |_) | / /
\__, | | | | | | (_| | | __/ / /_
/_/ |_| |_| \__, | |_| /____|
|_|
Sem zapíšte uvedený bezpečnostný kód.