Reklamácie

Reklamácie tovaru zakúpeného na internete

  1. Kupujúci zašle tovar na adresu spoločnosti, alebo pre urýchlenie vybavenia na: Samsung Galéria Avion Shopping Park, Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava. K uplatneniu reklamácie budete potrebovať faktúru a záručný list, ktoré ste dostali spolu s tovarom. Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
  2. Pre čo možné najrýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie Vám odporúčame vyhľadať servisné stredisko najbližšie k Vám. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste. V prípade, že záručný list nie je k výrobku dodávaný alebo neobsahuje zoznam servisných stredísk, obráťte sa na nás, poskytneme Vám adresu najbližšieho servisného strediska. K žiadosti, prosím uveďte aj číslo objednávky, ktoré nájdete na faktúre k tovaru.
  3. Pri odovzdaní výrobku do servisu nezabudnite priložiť originál záručného listu ak bol vystavený a kópiu faktúry.
  4. Ak servisné stredisko reklamáciu odôvodnene nezamietne, závady budú v záručnej dobe bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný späť k Vám.

Reklamačný formulár online

Ak Vám vznikne právo na zrušenie kúpnej zmluvy, obráťte sa so žiadosťou na nás, na adresu bielej alebo čiernej techniky. Oprávnenosť tejto žiadosti je potrebné doložiť vyjadrením servisného strediska a originálom kúpnej zmluvy. 

Pre viac informácií viď. reklamačný poriadok (pdf).

Čo s nepotvrdeným záručným listom pri nákupe cez internet?

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 14 odo dňa prevzatia tovaru.

  1. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov.
  2. Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme.

Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií  alebo 14 dní odo dňa prevzatia tovaru):

  1. Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu nižšie. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu. Adresa pre potvrdenie záručných listov výrobkov, ktoré boli kúpené cez webovú stránku samsunggaleria.net

Electro expert, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22
929 01  Dunajská Streda