Predĺžená záruka

Predĺžená záruka

Vyrieši vaše obavy zo servisných nákladov po uplynutí zákonnej záruky.

Zakúpením predĺženej záruky na obdobie 1, 2 alebo 3 rokov si predĺžite záručnú dobu, ktorú vám k zakúpenému výrobku poskytuje jeho výrobca (dané zákonom, spravidla 24 mesiacov).

Predĺžená záruka chráni zakúpený výrobok v rovnakom rozsahu ako ju chráni záruka od výrobcu a jej platnosť začína nasledujúcim dňom po skončení záruky od výrobcu podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Výhody Predĺženej záruky

 • Vyrieši vaše obavy zo servisných nákladov po uplynutí záručnej doby.
 • Umožní vám nerušene využívať výrobok pod dobu 5 rokov.
 • Dá vám istotu, že nový výrobok bude fungovať min. 60 mesiacov bez ďalších výdavkov
 • Poskytne vám úhradu prípadných škôd bez finančnej spoluúčasti

Záruka PLUS

 • Záruka Plus pomáha predísť neočakávaným výdavkom pri poškodení alebo odcudzení nového výrobku.
 • Zakúpením výrobku získava klient služby, ktoré ho chránia po dobu:
  • 12 mesiacov od nákupu v prípade  odcudzenia výrobku v dôsledku lúpeže alebo vlúpania
 • 24 mesiacov od nákupu v prípade náhodného poškodenia výrobku, napríklad:
  • následkom nárazu či pádu.
  • pôsobením vlhkosti alebo vody.

Na klienta sa vzťahuje spoluúčasť iba 15% v prvom roku a 25% v druhom roku.

Všeobecné poistné podmienky

Všeobecné podmienky

Informačný dokument o poistnom produkte

Záznam o sprostredkovaní poistenia

ČO ROBIŤ, KEĎ VÝROBOK PRESTANE FUNGOVAŤ?

Všetky dôležité informácie ohľadom uplatnenie si predľženej záruky sú uvedené v e-maily spolu s certifikátom predĺženej záruky. Poprípade kontaktujte naše predajne, zamestnanci vám budú k dispozícii.